Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadArbeid

Beleidsnieuws

Op Mycareer.be zie je voortaan het overzicht van je volledige loopbaan
Op Mycareer.be zie je voortaan het overzicht van je volledige loopbaanDe federale overheid lanceert Mycareer.be. Deze website biedt je een overzicht van je volledige loopbaan, dus zowel van je jobs als van periodes van ziekte, loopbaanonderbreking of werkloosheid. Per jaar kan je nagaan hoeveel dagen je gewerkt hebt, of je voltijds of deeltijds werkte en hoeveel je toen hebt verdiend. Ongeacht of je als werknemer, zelfstandige of ambtenaar werkte.

Tijdskrediet voor zorg wordt uitgebreid tot 51 maanden
Binnen de Nationale Arbeidsraad zijn de sociale partners overeen gekomen het tijdskrediet met motief uit te breiden naar 51 maanden. Daardoor kan je dus langer tijdskrediet opnemen om te zorgen voor een zwaar ziek familielid, een kind tot 8 jaar, een kind met een beperking jonger dan 21 jaar, of om palliatieve zorgen te verstrekken. Het tijdskrediet zonder motief verdwijnt volledig.

Verhoging pensioenleeftijd ter bespreking in federaal Parlement
Deze week besprak de Commissie Sociale Zaken het wetsontwerp dat de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd regelt en de voorwaarden voor het vervroegd pensioen en overlevingspensioen verder verscherpt. De Vlaamse Ouderenraad zet de essentie van de voorgestelde hervorming nog eens voor je op een rijtje.

Wijziging wetgeving personeel voor huishoudelijke taken
Opgelet, eind vorig jaar veranderde de wetgeving rond huispersoneel. Wie iemand tewerkstelt om manuele huishoudelijke taken (poetsen, strijken, ) uit te voeren, moet zich voortaan laten registreren als werkgever en socialezekerheidsbijdragen betalen. Dit geldt enkel wanneer u iemand rechtstreeks in dienst neemt. Indien de tewerkstelling verloopt via dienstencheques, een dienst voor aanvullende thuiszorg, verandert er niets.

Vlaamse regering schroeft Premie 50+ terug
De Vlaamse regering bouwt de premie die het aanwerven van 50-plussers aantrekkelijker moet maken gedeeltelijk af. Vanaf 1 januari 2015 verdwijnt de premie voor het tewerkstellen van 50- tot 55-jarigen die minder dan een jaar werkloos zijn. Voorheen werden 1 jaar lang 30 procent van de loonkosten van deze oudere werknemers terugbetaald. Aan de andere schalen van de premie (50-tot 55-jarigen die meer dan 1 jaar werkloos zijn en alle werkloze 55-plussers) wordt niet geraakt.

Beleidsdocumenten

Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel