Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadArbeid

Beleidsnieuws

Op Mycareer.be zie je voortaan het overzicht van je volledige loopbaan
Op Mycareer.be zie je voortaan het overzicht van je volledige loopbaanDe federale overheid lanceert Mycareer.be. Deze website biedt je een overzicht van je volledige loopbaan, dus zowel van je jobs als van periodes van ziekte, loopbaanonderbreking of werkloosheid. Per jaar kan je nagaan hoeveel dagen je gewerkt hebt, of je voltijds of deeltijds werkte en hoeveel je toen hebt verdiend. Ongeacht of je als werknemer, zelfstandige of ambtenaar werkte.

Tijdskrediet voor zorg wordt uitgebreid tot 51 maanden
Binnen de Nationale Arbeidsraad zijn de sociale partners overeen gekomen het tijdskrediet met motief uit te breiden naar 51 maanden. Daardoor kan je dus langer tijdskrediet opnemen om te zorgen voor een zwaar ziek familielid, een kind tot 8 jaar, een kind met een beperking jonger dan 21 jaar, of om palliatieve zorgen te verstrekken. Het tijdskrediet zonder motief verdwijnt volledig.

Verhoging pensioenleeftijd ter bespreking in federaal Parlement
Deze week besprak de Commissie Sociale Zaken het wetsontwerp dat de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd regelt en de voorwaarden voor het vervroegd pensioen en overlevingspensioen verder verscherpt. De Vlaamse Ouderenraad zet de essentie van de voorgestelde hervorming nog eens voor je op een rijtje.

Werkzoekenden tot 60 jaar vanaf 2014 nog beter begeleid
De Vlaamse regering heeft beslist de activeringsaanpak van 50-plussers op te trekken naar 60 jaar. Dit zal ingaan vanaf 1 april 2014, nadat gebleken is dat de VDAB over voldoende operationele capaciteit beschikt. Vanaf 1 januari 2014 worden er ook nog een reeks belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de begeleiding van 50-plussers. Door deze twee wijzigingen zullen alle werkzoekende 50-plussers voortaan beter begeleid worden.

Automatische omzetting van rustpensioen in overlevingspensioen
De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) is nagegaan hoe overlevingspensioenen vlotter kunnen worden betaald. Deze analyse heeft geleid tot een voorontwerp van wet dat de ministerraad op 1 februari 2013 definitief heeft goedgekeurd na het advies van de Raad van State. Door het voorontwerp zal de procedure voor het toekennen van het overlevingspensioen verregaand worden geautomatiseerd.

Beleidsdocumenten

Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel