Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadAlgemeen

Beleidsnieuws

Nieuw Strategisch Plan Geletterdheid zet in op digitale kloof en geletterdheid van mensen in armoede
Nieuw Strategisch Plan Geletterdheid zet in op digitale kloof en geletterdheid van mensen in armoedeHet derde Strategische Plan Geletterdheid is goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het nieuwe plan loopt van 2017 tot 2024 en wil inzetten op de structurele verankering van goede praktijken. Hiervoor schuift het plan vijf strategische doelstellingen naar voor, elk gericht op een duidelijke doelgroep.

Thematische ministerraad: welke hervormingen plant de federale regering voor ouderen?
Op 26 juli sloot de federale regering een akkoord over heel wat hervormingen in het kader van jobs, koopkracht en sociale cohesie. Vooral de beslissingen op vlak van fiscaliteit haalden de media, maar ook op heel wat andere domeinen werden er veranderingen aangekondigd. En dan stelt zich de vraag: wat zit erin voor ouderen?

Overzicht van de samenwerking tussen OCMW en gemeente
Overzicht van de samenwerking tussen OCMW en gemeente De Vlaamse regering wil dat de gemeenten en OCMW's tegen 2019 integreren. Voor het zo ver is, moet er nog veel regelgevend werk gebeuren. Maar in vele gemeenten lopen al trajecten voor een sterkere samenwerking. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) lanceert rond dit thema een nieuwe informatieve website: www.samenwerkinggemeenteOCMW.be.

Vlaamse Ouderenraad reageert op Vlaams ouderenbeleidsplan 2015-2020
Eind vorig jaar publiceerde de Vlaamse regering het Vlaams ouderenbeleidsplan 2015-2020. In aanloop naar de bespreking van dit plan in het Vlaams Parlement maakte de Vlaamse Ouderenraad de balans op van dit nieuwe ouderenbeleidsplan. De reactie komt bovenop het uitgebreide advies dat eerder al gegeven was op het ontwerp van het Vlaams ouderenbeleidsplan 2015-2020.

AGE Platform Europe: mensenrechten van ouderen in 7 principes
AGE Platform Europe: mensenrechten van ouderen in 7 principesIn een nieuw manifest vat AGE zijn visie op de mensenrechten van ouderen in 7 stellingen samen. De conclusie is duidelijk: om ouderen wereldwijd dezelfde rechten en kansen te geven als iedereen, is er extra actie nodig. Een VN-Verdrag voor de Mensenrechten van Ouderen zou hier een belangrijke meerwaarde in betekenen.

Beleidsdocumenten

Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel