Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur Links English Contact
logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad
MENULevens lopen anders
Beleid - Algemeen

Algemeen

Beleidsnieuws

Overzicht van de samenwerking tussen OCMW en gemeente
Overzicht van de samenwerking tussen OCMW en gemeente De Vlaamse regering wil dat de gemeenten en OCMW's tegen 2019 integreren. Voor het zo ver is, moet er nog veel regelgevend werk gebeuren. Maar in vele gemeenten lopen al trajecten voor een sterkere samenwerking. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) lanceert rond dit thema een nieuwe informatieve website: www.samenwerkinggemeenteOCMW.be.

Vlaamse Ouderenraad reageert op Vlaams ouderenbeleidsplan 2015-2020
Eind vorig jaar publiceerde de Vlaamse regering het Vlaams ouderenbeleidsplan 2015-2020. In aanloop naar de bespreking van dit plan in het Vlaams Parlement maakte de Vlaamse Ouderenraad de balans op van dit nieuwe ouderenbeleidsplan. De reactie komt bovenop het uitgebreide advies dat eerder al gegeven was op het ontwerp van het Vlaams ouderenbeleidsplan 2015-2020.

AGE Platform Europe: mensenrechten van ouderen in 7 principes
AGE Platform Europe: mensenrechten van ouderen in 7 principesIn een nieuw manifest vat AGE zijn visie op de mensenrechten van ouderen in 7 stellingen samen. De conclusie is duidelijk: om ouderen wereldwijd dezelfde rechten en kansen te geven als iedereen, is er extra actie nodig. Een VN-Verdrag voor de Mensenrechten van Ouderen zou hier een belangrijke meerwaarde in betekenen.

Vlaamse beleidsbrieven 2016-2017 gepubliceerd
De Vlaamse regering heeft haar beleidsbrieven ingediend bij het Vlaams Parlement. Daarin wordt per beleidsdomein geschetst welke maatregelen en beslissingen er in 2016 en 2017 genomen of voorbereid zullen worden.

Internationale dag van de ouderen: AGE pleit voor VN-Verdrag ter bescherming van de rechten van ouderen
Internationale dag van de ouderen: AGE pleit voor VN-Verdrag ter bescherming van de rechten van ouderenNaar aanleiding van 1 oktober, de internationale dag van de ouderen, klaagt AGE Platform Europe het fenomeen aan van negatieve en neerbuigende attitudes tegenover ouderen, die leiden tot leeftijdsdiscriminatie en ouderenmis(be)handeling. AGE pleit dan ook voor een sterker kader voor de mensenrechten van ouderen. Niet zozeer om ‘meer’ of ‘nieuwe’ rechten te krijgen, maar om te zorgen dat mensenrechten niet verwateren of verwaarloosd worden naarmate mensen ouder worden.

Beleidsdocumenten

E-nieuwsbrief
Publicaties
Vlaamse Ouderenraad - Koloniënstraat 18-24 bus 7 - 1000 Brussel