Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur Links English Contact
logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad
MENULevens lopen anders
 

Beleid


In de rubriek 'Beleid' kan je de verschillende beleidsdomeinen belangrijk voor ouderen terugvinden. In de verschillende rubrieken vind je naast recent beleidsnieuws ook enkele relevante beleidsdocumenten.

Laatste tien gepubliceerde beleidsberichten:


Campagne 1712 focust op partnergeweld bij ouderen

Campagne 1712 focust op partnergeweld bij ouderenEr heerst een taboe op het bespreekbaar maken van partnergeweld bij ouderen. De nieuwe campagne van 1712 richt zich dan ook specifiek op deze groep. Want ook ouderen worden geconfronteerd met vormen van geweld. Partnergeweld bijvoorbeeld, een vorm van geweld die ook bij deze leeftijdsgroepen voorkomt en moeilijk bespreekbaar is.
 

Bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker breidt uit naar 55-jarigen

Bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker breidt uit naar 55-jarigenOp voorstel van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, zal de doelgroep van het Vlaamse Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker nog dit jaar uitgebreid worden met alvast één geboortejaar.
 

Vlaamse overheid informeert over basisbereikbaarheid

Vlaamse overheid informeert over basisbereikbaarheidDe Vlaamse regering streeft naar een meer vraaggestuurd openbaar vervoeraanbod. In functie hiervan zal het decreet basismobiliteit worden herzien en evolueren naar basisbereikbaarheid. Basisbereikbaarheid brengt vier vervoerlagen samen: treinnet, kernnet, aanvullend net en vervoer op maat. Steden en gemeenten beslissen in de toekomst mee over hoe basisbereikbaarheid er in hun vervoerregio zal uitzien.
 

Overzicht van de samenwerking tussen OCMW en gemeente

Overzicht van de samenwerking tussen OCMW en gemeente De Vlaamse regering wil dat de gemeenten en OCMW's tegen 2019 integreren. Voor het zo ver is, moet er nog veel regelgevend werk gebeuren. Maar in vele gemeenten lopen al trajecten voor een sterkere samenwerking. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) lanceert rond dit thema een nieuwe informatieve website: www.samenwerkinggemeenteOCMW.be.
 

Mantelzorgers kunnen weldra terecht bij Vlaams Expertisepunt Mantelzorg

Goede zorg maakt deel uit van het dagelijkse sociale leven van mensen. Mantelzorgers zijn hierbij onmisbaar, maar zij verwachten hierbij de nodige erkenning en ondersteuning. De Vlaamse regering zet 300 000 euro in om het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg op te richten. Doelstelling is dat het in de eerste helft van 2018 van start gaat. De oprichting van het expertisepunt is een actie uit het Vlaams mantelzorgplan.
 

Verplichte opleiding en kwaliteitseisen voor ziekenvervoerders

Voortaan mogen alleen vergunde ziekenwagendiensten die voldoen aan alle kwaliteitseisen zieken liggend vervoeren. De Vlaamse regering heeft daarvoor haar principiële goedkeuring aan het decreet ‘Niet dringend liggend ziekenvervoer’ gegeven. Wie gebruik maakt van zo’n ziekenwagen, kan er zeker van zijn dat de chauffeur en begeleider een opleiding genoten, dat de factuur correct en transparant is en dat er aan medische en hygiënische voorwaarden is voldaan.
 

Oplossing voor 17 000 ouderen die geen tegemoetkoming krijgen

Er komt een oplossing voor de duizenden zorgbehoevende ouderen die door computerproblemen bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid geen Tegemoetkoming voor Hulp Aan Bejaarden (THAB) ontvangen. Voorlopig zal de FOD terugkeren naar het oude computersysteem zodat alle aanvragen afgehandeld en uitbetaald kunnen worden. De Vlaamse Ouderenraad volgt deze ontwikkelingen verder op en hoopt op een snelle uitbetaling aan de vele ouderen die door deze problemen niet de noodzakelijke ondersteuning krijgen.
 

Hervorming van de eerstelijnszorg in Vlaanderen

Hervorming van de eerstelijnszorg in VlaanderenDe Vlaamse overheid wil de eerstelijnszorg hervormen. Vandaag kennen de gezondheids- en welzijnszorg immers een wirwar aan diverse voorzieningen. Tijdens de conferentie ‘Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen’ lichtte minister Vandeurzen een tipje van de sluier. Op vrijdag 17 februari 2017 keurde de Vlaamse regering de eerste versie van de conceptnota ‘Een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn’ goed.
 

Rookmelders vanaf 2020 verplicht in alle woningen

Rookmelders vanaf 2020 verplicht in alle woningen Tegen 2020 worden rookmelders verplicht in alle Vlaamse woningen. Het Vlaams Parlement besliste dat unaniem. Een rookmelder installeren is nu al wettelijk verplicht voor wie een nieuwbouwwoning afwerkt of een bestaande woning renoveert. Ook voor de meeste woningen met huurovereenkomsten en woningen die aangekocht worden via een sociale lening, geldt deze verplichting.
 

Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO): voortaan pas na 10 jaar verblijf in België

De IGO is een uitkering die gepensioneerden met een laag inkomen beschermt tegen armoede. Om recht te hebben op de IGO moet je voortaan gedurende ten minste tien jaar, waarvan ten minste vijf jaar ononderbroken, een werkelijk verblijf in België gehad hebben. De nieuwe regelgeving gaat in vanaf 1 september 2017. De wetswijziging daarvoor is in het Belgisch Staatsblad verschenen.
 

Ga terug naar de startpagina
E-nieuwsbrief
Publicaties
Vlaamse Ouderenraad - Koloniënstraat 18-24 bus 7 - 1000 Brussel