Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadBeleid


In de rubriek 'Beleid' kan je de verschillende beleidsdomeinen belangrijk voor ouderen terugvinden. In de verschillende rubrieken vind je naast recent beleidsnieuws ook enkele relevante beleidsdocumenten.

Laatste tien gepubliceerde beleidsberichten:


Zo’n 20% meer thuiswonende 80-plussers tegen 2027 – Vlaamse Ouderenraad pleit voor meer aangepaste woningen

Het aantal alleenwonende 80-plussers en 80-plussers in een tweepersoonshuishouden stijgt in de komende 10 jaar met bijna 20%. Uit deze cijfers blijkt duidelijk het belang van woningen die aangepast zijn aan de behoeften en noden van de oudste groep ouderen. De Vlaamse Ouderenraad greep de uitnodiging aan voor een parlementaire hoorzitting over de toekomst van de aanpassingspremies voor ouderen en personen met een handicap. We pleitten er voor een betere ondersteuning voor woningaanpassingen.
 

Groen licht voor het decreet Lokaal Sociaal Beleid

Het is belangrijk dat lokale besturen een sociaal beleid voeren dat ervoor zorgt dat kwetsbare mensen betrokken zijn bij de buurt. En dat niet alleen op vlak van zorg of welzijn, maar op alle vlakken. Het nieuwe decreet Lokaal Sociaal Beleid neemt dat als uitgangspunt.
 

Onderzoek KU Leuven: “Platteland niet voorzien op kwaliteitsvol ouder worden”

Onderzoek KU Leuven: “Platteland niet voorzien op kwaliteitsvol ouder worden”Om op een kwalitatieve manier thuis ouder te worden, is het belangrijk dat verschillende diensten, voorzieningen en sociale contacten zich in de directe omgeving bevinden en dat de woning zelf ook aangepast is. Op het platteland is dit momenteel verre van evident, blijkt uit onderzoek van o.a. de KU Leuven. “We moeten het roer omgooien”, zeggen de onderzoekers.
 

Waarom betalen we jaarlijks een zorgpremie?

Waarom betalen we jaarlijks een zorgpremie?Wie ziek is, kan in België rekenen op de federale sociale zekerheid voor de terugbetaling van dokterskosten, medicatie en andere ziekte kosten. Maar als je veel zorg nodig hebt, heb je vaak nog een hoop andere kosten. In dat geval kun je een beroep doen op de Vlaamse sociale bescherming. Die geeft een zorgbudget aan mensen die gedurende een lange periode veel zorg nodig hebben en dus geconfronteerd worden met hogere kosten.
 

Onderzoek naar stijgende dagprijzen woonzorgcentra – Standpunt Vlaamse Ouderenraad

De dagprijzen in de Vlaamse woonzorgcentra stegen in 2017 op een jaar tijd met gemiddeld 3,11 procent. Daarmee stegen de prijzen ten opzichte van 2016 duidelijk sterker dan de inflatie. Op vraag van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen evalueerden het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving en het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid van de KU Leuven samen het Vlaamse prijsmonitoring- en prijscontrolesysteem voor woonzorgcentra.
 

Preventiecoaches begeleiden woonzorgcentra

Voorzieningen in zorg en welzijn kunnen binnenkort beroep doen op ‘preventiecoaches’ om hun preventieve gezondheidsbeleid vorm te geven en hierdoor de kwaliteit van zorg en leven voor de bewoners verbeteren. De coaches starten eerst in woonzorgcentra en andere ouderenvoorzieningen. In een latere fase komen ook andere welzijns- of zorgorganisaties aan bod. De Vlaamse regering maakt middelen vrij voor een brede uitrol van het concept vanaf 2018.
 

Gratis vrijwilligersverzekering vanaf 2018 via Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Gratis vrijwilligersverzekering vanaf 2018 via Vlaams Steunpunt VrijwilligerswerkTot eind 2017 zorgen de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in Brussel ervoor dat kleinschalige, occasionele of tijdelijke vrijwilligersinitiatieven beroep kunnen doen op een gratis verzekeringspolis. Omdat de provincies vanaf 2018 niet langer verantwoordelijk zijn voor de persoonsgebonden bevoegdheden zoals cultuur en welzijn, zijn de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk dat ook niet langer voor de collectieve verzekeringen voor vrijwilligers. Daarom werd er een oplossing bedacht.
 

Jaarboek armoede en sociale uitsluiting 2017 focust op lokale armoedebestrijding

Jaarboek armoede en sociale uitsluiting 2017 focust op lokale armoedebestrijdingHet onderzoekscentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad (OASeS) van de Universiteit Antwerpen stelde op woensdag 6 december 2017 het nieuwe Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting voor. De focus ligt op armoedebestrijding op lokaal niveau.
 

Ethisch verantwoorde zorg in woonzorgcentra: presentaties en projectoproep

Ethisch verantwoorde zorg in woonzorgcentra: presentaties en projectoproepHet Agentschap Zorg en Gezondheid organiseerde op 11 december 2017 een symposium rond ethisch verantwoorde zorg en ruimte voor relaties in woonzorgcentra. Minister Vandeurzen lanceerde meteen ook een projectoproep voor woonzorgcentra.
 

Belgische pensioenleeftijd bij laagste van de OESO-landen

Belgische pensioenleeftijd bij laagste van de OESO-landenDe zevende editie van het rapport ‘Pensioen in een oogopslag 2017’ van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vergelijkt het pensioenbeleid van de OESO-landen. Hieruit blijkt dat de Belg in vergelijking met de andere landen nog relatief jong met pensioen gaat.
 

Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel