Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadBeleid


In de rubriek 'Beleid' kan je de verschillende beleidsdomeinen belangrijk voor ouderen terugvinden. In de verschillende rubrieken vind je naast recent beleidsnieuws ook enkele relevante beleidsdocumenten.

Laatste tien gepubliceerde beleidsberichten:


Waarom betalen we jaarlijks een zorgpremie?

Waarom betalen we jaarlijks een zorgpremie?Wie ziek is, kan in België rekenen op de federale sociale zekerheid voor de terugbetaling van dokterskosten, medicatie en andere ziekte kosten. Maar als je veel zorg nodig hebt, heb je vaak nog een hoop andere kosten. In dat geval kun je een beroep doen op de Vlaamse sociale bescherming. Die geeft een zorgbudget aan mensen die gedurende een lange periode veel zorg nodig hebben en dus geconfronteerd worden met hogere kosten.
 

Onderzoek naar stijgende dagprijzen woonzorgcentra – Standpunt Vlaamse Ouderenraad

De dagprijzen in de Vlaamse woonzorgcentra stegen in 2017 op een jaar tijd met gemiddeld 3,11 procent. Daarmee stegen de prijzen ten opzichte van 2016 duidelijk sterker dan de inflatie. Op vraag van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen evalueerden het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving en het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid van de KU Leuven samen het Vlaamse prijsmonitoring- en prijscontrolesysteem voor woonzorgcentra.
 

Preventiecoaches begeleiden woonzorgcentra

Voorzieningen in zorg en welzijn kunnen binnenkort beroep doen op ‘preventiecoaches’ om hun preventieve gezondheidsbeleid vorm te geven en hierdoor de kwaliteit van zorg en leven voor de bewoners verbeteren. De coaches starten eerst in woonzorgcentra en andere ouderenvoorzieningen. In een latere fase komen ook andere welzijns- of zorgorganisaties aan bod. De Vlaamse regering maakt middelen vrij voor een brede uitrol van het concept vanaf 2018.
 

Gratis vrijwilligersverzekering vanaf 2018 via Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Gratis vrijwilligersverzekering vanaf 2018 via Vlaams Steunpunt VrijwilligerswerkTot eind 2017 zorgen de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in Brussel ervoor dat kleinschalige, occasionele of tijdelijke vrijwilligersinitiatieven beroep kunnen doen op een gratis verzekeringspolis. Omdat de provincies vanaf 2018 niet langer verantwoordelijk zijn voor de persoonsgebonden bevoegdheden zoals cultuur en welzijn, zijn de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk dat ook niet langer voor de collectieve verzekeringen voor vrijwilligers. Daarom werd er een oplossing bedacht.
 

Jaarboek armoede en sociale uitsluiting 2017 focust op lokale armoedebestrijding

Jaarboek armoede en sociale uitsluiting 2017 focust op lokale armoedebestrijdingHet onderzoekscentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad (OASeS) van de Universiteit Antwerpen stelde op woensdag 6 december 2017 het nieuwe Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting voor. De focus ligt op armoedebestrijding op lokaal niveau.
 

Ethisch verantwoorde zorg in woonzorgcentra: presentaties en projectoproep

Ethisch verantwoorde zorg in woonzorgcentra: presentaties en projectoproepHet Agentschap Zorg en Gezondheid organiseerde op 11 december 2017 een symposium rond ethisch verantwoorde zorg en ruimte voor relaties in woonzorgcentra. Minister Vandeurzen lanceerde meteen ook een projectoproep voor woonzorgcentra.
 

Belgische pensioenleeftijd bij laagste van de OESO-landen

Belgische pensioenleeftijd bij laagste van de OESO-landenDe zevende editie van het rapport ‘Pensioen in een oogopslag 2017’ van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vergelijkt het pensioenbeleid van de OESO-landen. Hieruit blijkt dat de Belg in vergelijking met de andere landen nog relatief jong met pensioen gaat.
 

Zorgwonen wordt versoepeld

Zorgwonen laat toe kleinere woongelegenheden te creëren binnen een bestaande woning, zodat twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk mensen, ouderen of hulpbehoevenden, zo lang en zorgeloos mogelijk in een vertrouwde huiselijke omgeving te laten wonen. Maar in de praktijk was de wetgeving op verschillende vlakken nog te streng, waardoor het vaak niet mogelijk bleek om van de woning een zorgwoning te maken. Een nieuwe regelgeving was dus wenselijk. Die gaat nu vanaf 2018 van kracht.
 

Mypension.be vernieuwd

Mypension.be vernieuwdMypension.be werd gelanceerd in januari 2016. Bij de start kon je enkel je pensioendatum opzoeken. Sinds oktober 2016 kan je ook zien hoeveel pensioen je al hebt opgebouwd via aanvullende pensioenplannen, de zogenoemde tweede pijler. Vanaf nu vind je er ook een raming van je toekomstig wettelijk pensioen, de eerste pensioenpijler dus.
 

Uitbreiding sociaal tarief voor gas naar alle huurders van sociale appartementen

Binnenkort zullen enkele duizenden Belgen minder moeten betalen voor hun gas door een uitbreiding van het aantal mensen dat kan genieten van een sociaal aardgastarief. Tot nu toe was de lagere gasprijs alleen voor huurders van appartementen verhuurd door sociale huisvestingsmaatschappijen, maar dat wordt nu uitgebreid naar alle appartementen met gemeenschappelijke boiler die worden verhuurd door sociale verhuurkantoren of OCMW’s.
 

Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel