Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Je bent hier: Vlaamse Ouderenraad Nieuws

De Mobiliteitsraad vraagt aandacht voor gebruikers bij uitwerking en invoering basisbereikbaarheid

Gepost op 26/01/2018


fotoMet een advies brengt de Mobiliteitsraad (MORA) maatschappelijke vragen die leven rond basisbereikbaarheid onder de aandacht van de minister van mobiliteit, Ben Weyts. Op die manier willen ze dat basisbereikbaarheid een breed gedragen maatschappelijk project wordt. Momenteel lopen er proefprojecten.

De lopende proefprojecten in de regio’s Mechelen, Aalst, de Westhoek en Antwerpen moeten, voor de uitrol over Vlaanderen, aantonen hoe gebruikers kunnen betrokken worden, hoe onderzocht kan worden welke noden de gebruiker heeft, waar de gebruiker terecht kan met vragen en hoe de betaalbaarheid kan gegarandeerd worden.

Betrekken van gebruikers
De MORA vraagt dat uit de proefprojecten een meer werkbaar model van participatie komt. Ook vragen ze een toegankelijke communicatie zodat alle beoogde doelgroepen worden bereikt.

Noden van gebruiker onderzoeken
Basisbereikbaarheid moet vertrekken van de nood aan de bereikbaarheid van centrale plaatsen (centra, ziekenhuizen, winkels, …) om volwaardig te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. Het is ook belangrijk dat de proefprojecten een onderzoeksmanier aanreiken om de werkelijke noden van de gebruiker te kennen. Zo kunnen er oplossingen op maat gevonden worden, ongeacht leeftijd, sociaaleconomische status, een woonplaats in een stedelijke of landelijke omgeving en toegankelijkheidsbeperkingen.

Aanspreekpunt
Uit de evaluatie van de proefprojecten moet blijken of het bij de verdere concretisering van basisbereikbaarheid wenselijk is om te voorzien in één centraal aanspreekpunt op Vlaams niveau of per vervoerregio.

Betaalbaarheid voor de gebruiker
De betaalbaarheid van het vervoersaanbod voor de gebruiker moet gegarandeerd worden, met extra aandacht naar sociaal zwakkere doelgroepen. Over de grenzen van de vervoerregio’s heen moet worden ingezet op eenduidige tariefstructuren- en voorwaarden.

Meer informatie
Het volledige advies vind je hier.
Meer info over Basisbereikbaarheid.

Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel