Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadVOLZET 'Een rugzakje vol zorg(en)? Persoonsvolgende financiering vanuit het oogpunt van de gebruiker': 8 december 2017


fotoMensen meer beslissingskracht geven over hun zorg. Met dat doel wil de Vlaamse regering de organisatie en financiering van de zorg in Vlaanderen hervormen. Het principe van persoonsvolgende financiering staat daarbij centraal. Na het systeem begin dit jaar in te voeren in de zorg voor mensen met een handicap, bekijkt de Vlaamse overheid nu hoe dit concept kan werken in de ouderenzorg. Dat brengt nog heel wat vragen met zich mee: wat houdt ‘persoonsvolgende financiering’ juist in? Aan welke voordelen en valkuilen mogen we ons verwachten? En wat met ouderen die de regie over hun zorg niet zelf willen of kunnen organiseren?

Hoog tijd om hier even stil bij te staan en de persoonsvolgende financiering onder de loep te nemen vanuit het oogpunt van de gebruiker.

Programma
09.30u Onthaal en koffie
10.00u Welkom - Jul Geeroms, voorzitter Vlaamse Ouderenraad
10.10u Principe van de persoonsvolgende financiering – uitrol van het nieuwe financieringssysteem - Sandra Derieuw, raadgever Vlaamse Sociale Bescherming minister Vandeurzen
10.40u Hoe raakt de gebruiker wegwijs? Een blik op de persoonsvolgende financiering in de sector voor personen met een handicap - Jeroen De Weerdt, beleidsmedewerker Onafhankelijk Leven vzw
11.05u Koffiepauze
11.20u Van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde (ouderen)zorg. Voor welke omwentelingen staan gebruikers en zorgaanbieders? - Robert Geeraert, consulent woonzorg
11.45u Panelgesprek
Persoonsvolgende financiering in de ouderenzorg: opportuniteit of bedreiging? Voor welke uitdagingen staan we in de evolutie naar een geïntegreerd Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor ouderen?
Moderator: Guy Tegenbos
Panel: Sophie Willekens (Katholieke
Vereniging voor Gehandicapten, nog te bevestigen), Arne Proesmans (Netwerk Tegen Armoede), Jan-Piet Bauwens (BBTK-ABVV), Marleen Vanhees (Ons Zorgnetwerk), Evelien Moors (KU Leuven, nog te bevestigen) en Dirk Doucet (WZC Sint-Margaretha)
12.50u Slotbeschouwingen - Mathieu Martens, Vlaamse Ouderenraad
13.00u Receptie

Voor wie?
Leden en het netwerk van de Vlaamse Ouderenraad, ouderenorganisaties, gerontologen en studenten gerontologie, beleidsmedewerkers, politieke partijen, mensen actief in de ouderenzorg, vrijwilligers, …

Datum
Vrijdag 8 december 2017 van 9.30 tot 13 uur.

Locatie
Odisee
Warmoesberg 39
1000 Brussel

Bijlage(n):
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring