Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadOproep: experimenteerruimte voor gemeenschappelijk wonen

Gepost op 15/06/2017


Iedereen die dat wil, kan vanaf nu een proefproject rond cohousing starten en wordt daarbij voor minstens zes jaar vrijgesteld van de heersende regels. Minister Homans, bevoegd voor wonen, lanceert een oproep tot deelname aan een proefomgeving voor experimentele woonvormen.

Eind vorig jaar kondigde de Vlaamse regering de 'betonstop' goed. Die zal ons verplichten anders te gaan wonen, omdat de bijkomende open ruimte die mag worden aangesneden binnen acht jaar al wordt gehalveerd. De Vlaamse regering wil dus dat we meer in de bestaande kernen gaan wonen en wellicht ook in kleinere woningen. Cohousing met twee of meer gezinnen is een optie, maar die botst op de verouderde regelgeving. Kenmerkend voor de proefomgeving is dan ook het ‘regelluwe’ kader waarin de woonvormen zich kunnen ontwikkelen. Bestaande regelgeving wordt voor een beperkte periode deels aan de kant geschoven om innovatie vrije baan te geven. De bedoeling is om expertise op te bouwen en te kijken of het opportuun is om de projecten uit te breiden over heel Vlaanderen.

Wie een samenhuisproject wil opstarten dat binnen de huidige regels niet te realiseren is, krijgt gedurende zes jaar vrijstelling van de bestaande wetgeving. Die periode kan na afloop nog eens met maximaal vier jaar worden verlengd. Daarna kunnen de deelnemers een vergoeding krijgen om zich alsnog met de wet in orde te stellen.

Wie kan deelnemen aan de proefomgeving?
Om geselecteerd te kunnen worden als experimentele woonvorm moet je project gericht zijn op de uitbouw van een model voor gemeenschappelijk wonen of een model voor erfpacht- en opstalconstructies waarbij de eigendom van de grond en de eigendom van de woning worden gescheiden. Bovendien moet je project voldoen aan elk van de onderstaande voorwaarden:

- Het project moet voldoende vernieuwend zijn;
- Het project moet beantwoorden aan een maatschappelijk relevante behoefte, en moeilijk of niet realiseerbaar zijn binnen de toepasselijke regelgeving;
- De methode en organisatie van het project moeten toepasbaar zijn in andere regio’s of samenwerkingsverbanden in het Vlaamse Gewest;
- Het project moet realiseerbaar zijn binnen een tijdspanne van maximaal zes jaar, eventueel verlengbaar met maximaal vier jaar.

Het aantal deelnemers aan de proefomgeving is onbeperkt. Alleen door een talrijke deelname zijn immers goed onderbouwde en aan de praktijk afgetoetste conclusies mogelijk.

Uiterste indiendatum: 15 juli 2017
De uiterste datum voor het indienen van het standaardaanvraagformulier is 15 juli 2017.
Dat formulier en meer informatie over de oproep vind je hier.

Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring