Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadOproep: kwetsbare ouderen ondersteunen, thuis en in de buurt

Gepost op 12/05/2017


De Koning Boudewijnstichting focust in een nieuwe oproep op outreachende hulp door professionelen en vrijwilligers aan kwetsbare ouderen thuis en in de buurt. Met ‘outreachend’ of ‘mobiel’ werken worden laagdrempelige werkvormen bedoeld waarbij professionals en vrijwilligers buiten de muren van de organisatie gaan werken en sterk investeren in het leggen van contacten en de opbouw van een relatie. Het is een van de hefbomen voor buurtgerichte zorg en de ondersteuning van ouderen in hun thuisomgeving.

Waarover gaat het?
De meeste ouderen streven ernaar om zo lang mogelijk in hun vertrouwde buurt te blijven wonen, leven en participeren. Maar het is niet eenvoudig om dat te realiseren. Ouderen beseffen niet altijd over welke mogelijkheden ze beschikken om zichzelf uit de slag te trekken. Ze hebben soms schroom om binnen hun eigen netwerk van familie, vrienden, kennissen en buren aan te kloppen voor hulp. Ze weten niet goed hoe ze hun hulpvraag moeten formuleren of bij wie ze terecht kunnen. Ook mantelzorgers lijken vaak tegen dezelfde drempels aan te lopen.

Daarom is aansluiten op de leefwereld en werken vanuit het perspectief en de krachten van ouderen essentieel.

Voor wie?
De oproep staat open voor iedereen die een nieuw initiatief wil opzetten dat bijdraagt tot een betere levenskwaliteit van kwetsbare ouderen in de buurt en daarbij gebruikmaakt van outreachende werkvormen. Het gaat in de eerste plaats om actoren die inzetten op wonen, zorg en welzijn op lokaal, wijk- of buurtniveau over de sectorgrenzen heen: lokale actoren, actoren uit het verenigingsleven, (sociale) ondernemers, vrijwilligersorganisaties, buurtcoöperaties, eerstelijnsorganisaties, ziekenfondsen, …

Meer informatie kan je lezen op de website van de Koning Boudewijnstichting.

Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring