Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Je bent hier: Vlaamse Ouderenraad Nieuws

Nieuwe erkenning voor 5 jaar voor de vzw Vlaamse Ouderenraad

Gepost op 22/01/2016


Het decreet over de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen, is bedoeld om ouderen en beleid samen te brengen. Naast de aanstelling van een Vlaamse co÷rdinerende minister voor het ouderenbeleid, de opmaak per regeerperiode van een ouderenbeleidsplan en het stimuleren van een inclusief lokaal ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen, wil het decreet ook een vereniging zonder winstoogmerk als Vlaamse ouderenraad erkennen voor maximaal vijf jaar. In dit kader laat de Vlaamse Regering de erkenning van de vzw Vlaamse Ouderenraad verder lopen voor vijf jaar, m.a.w. van 2016 tot en met 2020.

De Vlaamse ouderenraad heeft als algemene opdracht om, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de Vlaamse Regering, van het Vlaams Parlement of van een strategische adviesraad, advies uit te brengen over alle aangelegenheden die ouderen aangaan. Daartoe volgt de ouderenraad de ontwikkelingen in het ouderenbeleid op en heeft hij oog voor de behoeften en de participatie van ouderen. De Vlaamse Regering kan eventueel bijkomende opdrachten toevertrouwen aan de Vlaamse ouderenraad.

Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel