Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadVormings- en inspiratiemomenten ‘Lokale adviesraden samen sterk’ voor Oost-Vlaamse gemeenten


Vaak weten adviesraden helemaal niet waarmee de collega-adviesraden in hun stad of gemeente bezig zijn. Soms werken verschillende raden tegelijk, maar los van elkaar, aan hetzelfde thema. Dat kan beter, zeker nu de grenzen tussen beleidsdomeinen meer en meer vervagen. Onder meer door de integrale (lees: eengemaakte) meerjarenplannen die de lokale besturen elke zes jaar opstellen. Meer overleg en samenwerking lijkt welkom.

Daarom biedt het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen een gratis vormings- en inspiratie-moment aan met als titel ‘Lokale adviesraden samen sterk’. Zij willen per gemeente alle lokale adviesraden samenbrengen op één gezamenlijke bijeenkomst. Op die bijeenkomst krijgen zij voldoende voorbeelden en inspiratie om samen na te denken over een nauwere band tussen de verschillende adviesraden.

Voor de inhoudelijke begeleiding van deze activiteit doet het provinciebestuur beroep op vzw De Wakkere Burger, een onafhankelijke sociaal-culturele organisatie en één van de referenties inzake de ondersteuning van adviesorganen.

Dit aanbod is gratis voor de lokale besturen. Het provinciebestuur draagt de kosten voor de begeleiding.
Meer informatie lees je in bijlage. Is je gemeente geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Wim Van Roy, beleid@dewakkereburger.be, 02 274 24 02.

Bijlage(n):
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel