Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Je bent hier: Vlaamse Ouderenraad Nieuws

Beleidsplan 2015-2019 zet bakens uit voor toekomst Vlaamse Ouderenraad

Gepost op 28/03/2015


Op 25 maart 2015 keurde de algemene vergadering het nieuwe beleidsplan van de Vlaamse Ouderenraad goed. Centraal daarin staan de 6 strategische doelstellingen voor de komende 5 jaar, en de vernieuwde missie en visie van de organisatie.

Bij het uitwerken van het beleidsplan is gekozen om de missie kernachtiger te formuleren. De nieuwe missie legt de klemtoon op 2 doelen: het versterken van de maatschappelijke slagkracht van ouderen in Vlaanderen en Brussel, en het bevorderen van een samenleving die actief ouder worden voor iedereen mogelijk maakt. Daarbij vertrekken we steeds vanuit de ervaring en competenties van de ouderen zelf.

Daarnaast is ook de visie op de wijze waarop de Vlaamse Ouderenraad deze missie wil realiseren op papier gezet. Ze schetst de voorwaarden die voor actief ouder worden nodig zijn, en op welke manieren de Vlaamse Ouderenraad daaraan werkt: via inspraak, advieswerk, sensibiliseringscampagnes, informatieverstrekking en het ondersteunen van het overleg tussen de ouderenverenigingen.

Verder zijn op basis van een uitgebreide bevraging van interne en externe stakeholders 6 strategische doelstellingen gekozen die de leidraad zullen vormen voor het werk van de Vlaamse Ouderenraad in de komende 5 jaar. Kort samengevat zijn deze prioriteiten:

het versterken van de impact van het advieswerk;
zorgen dat vanuit het overleg van de ouderenverenigingen tot meer gezamenlijke acties en standpunten vertrekken;
een grotere ondersteunende rol spelen ten aanzien van de lokale ouderenadviesraden;
sterker wegen op de media en het publieke debat;
een nieuw concept voor de Ouderenweek lanceren;
nog duidelijker de aandacht vestigen op kwetsbare groepen ouderen.

Voor elke strategische doelstelling zijn operationele doelstellingen en concrete acties geformuleerd die concretiseren hoe de Vlaamse Ouderenraad de doelstellingen wil realiseren.

Lees hieronder het volledige Beleidsplan 2015-2019 van de Vlaamse Ouderenraad.


Bijlage(n):
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel