Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadTerugblik: Armoedemanifestatie

Gepost op 01/10/2012


Ruim 1500 mensen zakten op 30 september 2012 af naar het Justitiepaleis in Brussel om hun bezorgdheid en solidariteit te uiten in de strijd tegen armoede. Ook de Vlaamse Ouderenraad was paraat, samen met vakbonden, ziekenfondsen en andere sociale organisaties, om ongelijkheid en sociale uitsluiting in onze samenleving een halt toe te roepen en structurele maatregelen te eisen.

Op de mooie zondagnamiddag kwamen jong en oud samen op initiatief van het Platform voor Welvaart en tegen Ongelijkheid. Tussen de steltenlopers en percussiegroepen door konden geïnteresseerden langs de ludieke acties en interessante stands hun steun betuigen voor de actie. En tegelijk werd zo een stem gegeven aan de zwaksten in de samenleving, die volgens de organisatoren nog maar eens de rekening voor de crisis en besparingsmaatregelen dreigen te moeten betalen.
 
Aan de stand van de Vlaamse Ouderenraad werd al snel duidelijk dat heel wat pensioenen onvoldoende zijn om waardig mee te kunnen leven. Twee op tien gepensioneerden krijgen een inkomen dat onder de armoedegrens ligt. De Vlaamse Ouderenraad pleitte dan ook voor welvaartvaste pensioenen, hogere minimuminkomens voor zelfstandigen en werknemers en een inkomensgarantie voor ouderen die sterk genoeg is om ook de meest kwetsbare groepen te beschermen: de oudste ouderen, vrouwen, huurders en alleenstaanden.
 
“In het kader van de vergrijzing sporen Europa en regeringen ons aan om actief ouder te worden. Graag, maar met een inkomen van nog geen 1000 euro per maand is dit volstrekt onmogelijk!”, besloot een strijdvaardige Jul Geeroms, voorzitter van de Vlaamse Ouderenraad, op het podium.


Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel