Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Je bent hier: Vlaamse Ouderenraad Nieuws

Oudervriendelijk Kortenaken

Gepost op 20/02/2012


In het teken van het Europese jaar van ‘Actief ouder worden’, wil men in Kortenaken een plek creëren waar het goed is om te wonen voor de oudere bevolking. Ook zij zien dat steeds meer mensen oud worden en dat ze binnenkort niet enkel met een ‘grijze golf’, maar met een ‘grijze tsunami’ te maken gaan krijgen. In Kortenaken zijn ze er echter van overtuigd dat deze grijze en zilveren generatie zeer kostbaar zijn en willen het dan ook voor hen aangenaam maken om te wonen in een landelijke gemeente als Kortenaken.

Hieronder vindt u het verhaal over ‘Ouderenvriendelijk Kortenaken’.
 
We willen investeren in ons menselijk kapitaal. We zijn ervan overtuigd dat oudere mensen zeker nog nuttig en nodig zijn in onze maatschappij. Door de ‘World Health Organization’ wordt ‘Active Ageing’ gezien als het proces om kansen voor gezondheid, participatie en veiligheid te optimaliseren, zodat ouderen een betere kwaliteit van leven kunnen krijgen.  We willen in Kortenaken er dan ook voor zorgen dat mensen, ook al worden ze ouder, hun optimale potentieel op vlak van fysiek, sociaal en mentaal welbevinden kunnen realiseren.
 
Om dit te realiseren willen we uitgaan van een combinatie van het rust-roestmodel en  het competentiemodel van psychogerontologen Kruse, Marcoen en Olbrich.
We willen ouderen laten participeren in onze samenleving, niet enkel door hen een maandelijkse koffie te gaan laten drinken bij de plaatselijke ‘gepensioneerdenbond’, maar door een aanbod op maat te voorzien. Momenteel is Kortenaken al zeer actief voor zijn oudere bevolking. Maar we zien dat de jongsenioren nog niet zo vaak deelnemen aan het lokale leven. Dit zouden we graag zien veranderen.
 
We willen dan ook onderzoeken wat onze senioren nodig hebben en wat ze van ons verwachten. Daarom zouden we graag een bevraging doen bij onze jongsenioren. We zouden van hen zelf willen weten hoe ze zichzelf gelukkig oud zien worden en hoe wij hen daarbij kunnen helpen en bijstaan.
 
We zijn ervan overtuigd dat wanneer de mensen langer gelukkig zijn in hun omgeving en vaker participeren, zich nuttig en nodig voelen, ze ook langer actief en gezond blijven. Dit resulteert dan weer in minder nood aan professionele hulp en rusthuisopnames. Uit onderzoek van Colcombe en Kramer (2003) blijkt immers dat bv. aerobische training, zoals: zwemmen, fietsen, stappen, lopen, … het effect van ongeveer 15 jaar veroudering teniet doet. Niet enkel fysiek maar ook mentaal, ouderen scoorden achteraf beter op aandachttests, mentale snelheid, ruimtelijke vaardigheden, … . Het is dan ook duidelijk aan te nemen dat actieve senioren ook beter in het dagelijkse leven kunnen functioneren.
 
We willen dan ook in Kortenaken sporten voor senioren promoten. In het verleden gingen er naar ‘Sportel-evenementen’ van Bloso meestal slechts een handvol senioren van Kortenaken. Bij de laatste ‘Senior Games’ op 4 oktober 2011, was er een delegatie van 54 mensen van Kortenaken aanwezig. We willen op dit elan verder gaan en in de toekomst nog beter doen.
In 2012 wordt in Kortenaken gestart met de bouw van een sporthal. Van deze gelegenheid willen we gebruik maken om ook te kijken naar de noden van de senioren in dit gebouw en zijn omgeving. Zo zouden we graag openbare fitnesstoestellen speciaal ontwikkeld voor senioren in de omtrek van de nieuwe sporthal plaatsen.
 
Er wordt ook nog al te weinig rekening gehouden met de noden van een senior. Daarom wil het OCMW de visie op ouderen veranderen. Zo willen we ten eerste proberen ervoor te zorgen dat de lokale besturen (gemeente, OCMW, politiediensten) leren communiceren met ouderen, op maat van de oudere zelf.
 
Ten tweede trachten we het taboe en de negatieve stereotypen die rond ouder worden bestaan verbreken. In onze maatschappij zien we immers maar al te vaak dat als we aan senioren denken, de eerste woorden die in ons opkomen allemaal negatief zijn bv. wandelstok, zeuren, slechthorend, dement, … .
 
Daarnaast zouden we ten derde mensen meer bewust willen maken van allerlei ouderdomskwalen. Dit willen we vooral doen om mensen alert te maken op mogelijke signalen van bv. hartfalen of dementie. Maar ook om gezondheidsproblemen die vaak aan ouder worden, worden gekoppeld, uit de doofpot te halen.
 
We zien dat een van de grootste oorzaken van rusthuisopnames een valpartij is. Daarom wensen we als vierde pijler een campagne te voeren omtrent valpreventie.
 
 
Meer informatie:
Tina Luyckx
Maatschappelijk assistente
OCMW Kortenaken
016 77 29 42
 


Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel