Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Je bent hier: Vlaamse Ouderenraad Nieuws

Terugblik: Studiedag '55-plussers in beweging'

Gepost op 05/03/2009


Eind 2008 werd door de Vlaamse Ouderenraad een studiedag georganiseerd met als titel ’55-plussers in beweging’. De sportwereld was er goed vertegenwoordigd, alsook de studenten toonden interesse voor dit onderwerp. Men mag dan ook spreken van een succes. De Ouderensportfederaties én de sportorganisaties (BLOSO, ISB, VSF) presenteerden die dag hun gezamenlijke visie op sport en bewegen voor ouderen.

Na de toelichting bij de visienota, bleven er nog een aantal hete hangijzers over. In de werkgroepen konden de deelnemers over deze topics discussiëren. De conclusies van de verschillende werkgroepen kunt u hier lezen. Volgende week mag u het advies ‘Sport en bewegen voor ouderen’ dat voorbereid werd in de Commissie Sport en Bewegen verwachten.
 
Hier volgen enkele conclusies van de verschillende werkgroepen rond de besproken stellingen:
 
 
STELLING 1: BEWEGINGSACTIVITEITEN VOOR 55-PLUSSERS HOREN NIET THUIS IN HET SPORTBELEID
 
-      Bewegen is een onderdeel van sport en is een toeleiding naar latere sport: sport moet meer recreatief gericht zijn ↔ bewegen staat apart
-      Er is geen duidelijke afbakening tussen sport en beweging
-      Er is een dringende nood aan gesprekken tijdens tussen de verschillende beleidsdomeinen
-      De senior denkt: wie beweegt doet aan sport
-      De sporttakkenlijst is beperkend
 
Conclusie: geen duidelijke afbakening tussen sport en beweging, dringend overleg nodig tussen beide beleidsdomeinen
 
 
STELLING 2: SENIORENSPORT IS ENKEL EFFECTIEF ALS HET OM EEN DUURZAAM AANBOD GAAT
 
-      De stelling is juist, maar met nuance. Er dient ook aandacht te zijn voor promotionele activiteiten maar dan met toeleiding naar duurzaam aanbod in de sportclubs.
-      Er is momenteel teveel aandacht naar evenementen en het showeffect hiervan.
-      Je kan ook vanuit het duurzaam aanbod toeleven naar éénmalige sportactiviteiten.
 
Conclusie: belang van wisselwerking tussen beide en op verschillende niveau’s
 
 
STELLING 3: HET STREEFDOEL IS OM SPORT EN BEWEGING VOOR 55-PLUSSERS ENKEL TE LATEN BEGELEIDEN DOOR GEKWALIFICEERDE PROFESSIONELEN
 
-      Dit gebeurt overwegend zonder begeleiding.
-      De begeleiding is niet alleen op technisch niveau, maar ook op sociaal niveau.
-      De soort Begeleiding is afhankelijk van de activiteit.
-      Bij de doelgroep is het aanvoelen van de senioren, het sociale element, belangrijker dan technische vaardigheden.
-      Het is ook belangrijk om de fysieke fitheid van senioren te kunnen inschatten.
-      Probleem opleiding in het hoger onderwijs: De doelgroep komt te weinig aan bod.
 
Conclusie: Het streefdoel is een ideaal dat te hoog gegrepen is en dat praktisch niet haalbaar is. De nodige begeleiding is afhankelijk van de geplande activiteit.
 
 
STELLING 4: ELKE 55-PLUSSER VINDT ZIJN/HAAR PLAATS IN HET HUIDIGE SPORTLANDSCHAP
 
-      Uit de verschillende werkgroepen bleek dat er wel een aanbod is voor elke 55-plusser, het aanbod is dus aangepast.
-      Niet elke 55-plusser vindt echter zijn weg naar dit ruime aanbod.
-      Aanbod in landelijke regio’s is niet voldoende om alle senioren te bereiken
-      Laagdrempelig werken is nodig.
-      Samenwerking op gemeentelijk vlak is noodzakelijk.
-      Promotie is onvoldoende.
-      De sedentairen in beweging krijgen is belangrijk.
 
Conclusie: Het aanbod is er, nu nog 55-plussers de weg wijzen.
 
 


Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel