Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadActualiteit


Vlaamse regering keurt Conceptnota 'Residentiële ouderenzorg’ goed

Op vrijdag 1 december 2017 keurde de Vlaamse regering de Conceptnota 'Residentiële ouderenzorg: een échte thuis voor kwetsbare personen. Een stevige uitdaging voor de samenleving én zorgaanbieders' goed. Die omschrijft een nieuwe visie op de rol en de opdrachten van woonzorgcentra en bevat ook acties die de Vlaamse regering wilt uitvoeren om kwetsbare personen in de toekomst beter te ondersteunen.
 

Onbelast bijverdienen: bezorgdheden vanuit de Vlaamse Ouderenraad

Vanaf 2018 wil de federale regering het mogelijk maken onbelast bij te verdienen. Werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden zouden zo tot 6 000 euro per jaar kunnen bijverdienen. Vanuit het vrijwilligerswerk, het verenigingsleven, de pensioenen en de zorg zijn hier echter tal van vragen bij te stellen. Gezien de lopende onderhandelingen wijst de Vlaamse Ouderenraad op zijn dringendste bezorgdheden.
 

Laatste oproep lokale ouderenraden: vul je barometer in!

fotoNog tot en met 31 december 2017 kunnen lokale ouderenraden de jaarlijkse barometerbevraging van Vlaamse Ouderenraad · Lokaal invullen. De resultaten helpen ons om de noden en de evolutie van de werking van lokale ouderenraden in kaart te brengen.
 

ABVV Senioren lanceert campagne #ZorgZonderZorgen

fotoCoördinerend minister van ouderenbeleid Jo Vandeurzen wil tegen 2018 de ouderenzorg ingrijpend veranderen. Hij doet hiervoor een appèl op de informele zorg. Dat baart de ABVV Senioren ernstige zorgen: "Is dit echt het model waar we naartoe willen?" Daarom lanceren ze de campagne Zorg Zonder Zorgen waarmee ze pleiten voor een betaalbare, warme en toegankelijke ouderenzorg.
 

Kwetsbare gezinnen kunnen ook besparen op energie

fotoBijna één derde van de Vlaamse gezinnen is niet bezig met hun energiecontract. Zeker kwetsbare gezinnen hebben vaak nog oudere en duurdere standaardcontracten. Door te kiezen voor een goedkoper contract of een andere leverancier is het mogelijk honderden euro’s per jaar te besparen. Om deze groepen te informeren en te ondersteunen lanceert de Vlaamse energieregulator (VREG) een campagne specifiek gericht naar kwetsbare gezinnen.
 

Zorgwonen wordt versoepeld

Zorgwonen laat toe kleinere woongelegenheden te creëren binnen een bestaande woning, zodat twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk mensen, ouderen of hulpbehoevenden, zo lang en zorgeloos mogelijk in een vertrouwde huiselijke omgeving te laten wonen. Maar in de praktijk was de wetgeving op verschillende vlakken nog te streng, waardoor het vaak niet mogelijk bleek om van de woning een zorgwoning te maken. Een nieuwe regelgeving was dus wenselijk. Die gaat nu vanaf 2018 van kracht.
 

Petitie om van Europa een veilige plaats te maken voor meisjes en vrouwen

foto28% van de oudere vrouwen in Europa heeft tijdens het laatste jaar geweld of misbruik ondergaan. De Europese Vrouwenlobby bundelde dat en andere cijfers en verhalen in een factsheet. naar aanleiding van de veertiendaagse tegen geweld op vrouwen.
 


Ander actualiteitsnieuws


Infolijn 'Allo? Allo!' voor Brusselse ouderen

fotoDe stad Brussel stelde op 4 oktober 2017 de infolijn van het project ‘Allo? Allo!’ voor. Het is niet altijd even gemakkelijk om hulp te vinden voor de kleine dagelijkse zorgen. De stad Brussel wil de drempel voor ouderen om hulp te vragen, verlagen door de gratis infolijn 02 474 03 00. Via dit uniek meldpunt wordt de oudere persoon met zijn vraag of probleem op een efficiënte manier doorgeschakeld naar de juiste dienst of organisatie in zijn wijk of omgeving.
 

Fevlado wordt Doof Vlaanderen

fotoSinds 30 september 2017 zijn Fevlado vzw, de federatie van Vlaamse Dovenorganisaties, en haar zusterorganisatie Fevlado-Diversus vzw omgedoopt tot Doof Vlaanderen. Achter deze naamsverandering schuilt een grote ambitie. Met deze nieuwe en transparante naam doelen ze niet alleen op een betere zichtbaarheid binnen de samenleving, maar willen de organisaties zich ook sterker profileren als hét orgaan van en voor doven en Vlaamse Gebarentaligen.
 

Digitale week – 40% van de ouderen niet actief op internet

fotoVandaag start de Digitale Week. De campagne van Cultuurconnect, Linc en Mediawijs wil mensen bekend maken met de kansen en gevaren van digitale trends aan de hand van de thema’s e-inclusie en digitale cultuur. De Vlaamse Ouderenraad grijpt dit moment aan om in deze snel digitaliserende maatschappij extra aandacht te vragen voor ouderen. Ruim 4 op de 10 mensen tussen 65 en 85 jaar maakten in de afgelopen drie maanden nooit gebruik van het internet. Bij de 85-plussers ligt dat aantal nog hoger.
 

#eennootvoordementie: steek mantelzorgers van personen met dementie een hart onder de riem!

fotoTwee Vlaamse verpleegkundigen starten op 20 oktober de campagne #eennootvoordementie. Robin Biets en Peggy Lavaerts, twee gespecialiseerde verpleegkundigen in de ouderenzorg willen met de campagne hulde brengen aan mantelzorgers van personen met dementie. De actie wordt gesteund door minister Jo Vandeurzen en de drie Vlaamse koepelorganisaties rond dementie (het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de regionale centra, de Alzheimer Liga Vlaanderen en de Stichting Alzheimer onderzoek). Ook de Vlaamse Ouderenraad draagt z’n steentje bij.
 

Campagne ‘Gezondheid verdraagt geen uitstel’

fotoMet de derdebetalersregeling betalen patiënten enkel het (verlaagde) remgeld. Voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, geldt de regeling in principe automatisch. Huisartsen zijn verplicht om ze toe te passen. Toch krijgt het Netwerk tegen Armoede signalen dat een deel van de artsen dit nog niet consequent doet. Bovendien blijft een grote groep patiënten, die geen recht heeft op verhoogde tegemoetkoming maar wel financieel kwetsbaar is, uit de boot vallen. Daarom zet het Netwerk tegen Armoede een campagne op voor een toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg.
 

Waarom we het woord ‘bejaarde’ beter niet meer gebruiken

foto“Computer speurt naar eenzame bejaarden”. Het was enkele dagen geleden een krantenkop in verschillende kranten. Het artikel onder de kop ging over... 65-plussers! Is het wel OK om iemand van die leeftijd “bejaarde” te noemen? Of wat zijn dan betere alternatieven? Dat vroeg Annemie Peeters, Radio 1-presentatrice zich af. Ze vroeg aan journalist en voormalig taalbewaker Ludo Permentier of hij er hetzelfde over denkt.
 

Arm gas wordt rijk gas

fotoHet ‘arm’ gas dat geïmporteerd wordt uit Nederland raakt uitgeput. Daarom besliste de Nederlandse overheid om de export van het gas geleidelijk aan te verminderen en volledig te stoppen in 2030. Als gevolg moet er overgeschakeld worden naar ‘rijk’ gas. De omschakeling zal beginnen in 2018 en doorlopen tot 2029.
 

23 Vlaamse steden en gemeenten ondertekenen als eersten het charter ‘naar een toegankelijke gemeente’.

foto23 Vlaamse steden en gemeenten ondertekenden het charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’ en starten hiermee een kwaliteitstraject. Dit is een initiatief van Inter (Agentschap Toegankelijk Vlaanderen) dat hiermee de lokale besturen wil ondersteunen bij de uitwerking van hun toegankelijkheidsbeleid.
 

Wat verandert er vanaf 1 oktober 2017?

fotoVanaf 1 oktober 2017 worden er een aantal veranderingen doorgevoerd. De belangrijkste voor ouderen zijn de mogelijkheid om beroep te doen op een ‘huisapotheker’, thuisverpleegkundigen die de identiteit van hun patiënten moeten controleren bij het toepassen van de elektronische derdebetalersregeling en de uitbreiding van de energielening.
 

Werelddag Dementie

fotoOp 21 september vestigde de Wereldgezondheidsorganisatie samen met vele andere organisaties de aandacht op de Werelddag Dementie.
 
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel