Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadActualiteit


Digitale week – 40% van de ouderen niet actief op internet

fotoVandaag start de Digitale Week. De campagne van Cultuurconnect, Linc en Mediawijs wil mensen bekend maken met de kansen en gevaren van digitale trends aan de hand van de thema’s e-inclusie en digitale cultuur. De Vlaamse Ouderenraad grijpt dit moment aan om in deze snel digitaliserende maatschappij extra aandacht te vragen voor ouderen. Ruim 4 op de 10 mensen tussen 65 en 85 jaar maakten in de afgelopen drie maanden nooit gebruik van het internet. Bij de 85-plussers ligt dat aantal nog hoger.
 

#eennootvoordementie: steek mantelzorgers van personen met dementie een hart onder de riem!

fotoTwee Vlaamse verpleegkundigen starten op 20 oktober de campagne #eennootvoordementie. Robin Biets en Peggy Lavaerts, twee gespecialiseerde verpleegkundigen in de ouderenzorg willen met de campagne hulde brengen aan mantelzorgers van personen met dementie. De actie wordt gesteund door minister Jo Vandeurzen en de drie Vlaamse koepelorganisaties rond dementie (het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de regionale centra, de Alzheimer Liga Vlaanderen en de Stichting Alzheimer onderzoek). Ook de Vlaamse Ouderenraad draagt z’n steentje bij.
 

Lokale besturen maken werk van dementievriendelijke gemeenten

fotoElke 4 seconden komt er in de wereld iemand bij die een of andere vorm van dementie heeft. Het aantal personen met dementie in België wordt geraamd op 202 000, in Vlaanderen zijn er dat 122 000. Tegen 2060 zal dat aantal verdubbelen. Dementie is dus meer dan ooit een uitdaging. Niet alleen voor de zorgsector, maar voor de hele samenleving. Een dementievriendelijke gemeente kan een belangrijke rol spelen.
 

Laat griep deze winter in de kou staan!

fotoMet de winter in het vooruitzicht komt de griepcampagne weer onder de aandacht. Voor de beste bescherming laat je je tussen midden oktober en eind november vaccineren. Dan is de kans dat je griep krijgt veel kleiner. Als je toch griep krijgt, dan word je minder ziek en is de kans op complicaties zoals longontsteking ook veel kleiner. Bovendien voorkom je dat een al aanwezige ziekte verergert (bijvoorbeeld ontregeling van diabetes).
 

Nieuwe Vlaamse richtlijn valpreventie bij thuiswonende ouderen

fotoHet Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) doet een update van de richtlijn uit 2010: 'Valpreventie bij thuiswonende ouderen: Praktijkrichtlijn voor Vlaanderen’. De organisatie formuleerde 17 aanbevelingen voor professionals die zorg verlenen aan thuiswonende ouderen (65-plus) met een verhoogd valrisico. Een goed multidisciplinair overleg, alsook ouderen motiveren en nauwgezet opvolgen, zijn hierbij essentieel.
 

Studiedag 'De toekomst van onze pensioenen - Genderanalyse': 9 november 2017

fotoDe Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen werkt van bij zijn oprichting rond gendergelijkheid op het gebied van pensioenen. Ook al is de situatie voor alle werkenden slechter geworden, stelt de raad vast dat de gevolgen van de hervormingen van opeenvolgende regeringen ongunstiger zijn en blijven voor werkende vrouwen. De Raad wil de balans opmaken van de genomen en ter beslissing voorliggende maatregelen en erover debatteren tijdens een studiedag.
 

GroenPlus Colloquium ‘Eco-wijken, weldaad voor ouderen’: 10 november 2017

fotoDe levenskwaliteit van ouderen is sterk gebaat door een eco-wijk. Dat blijkt uit onderzoek. Waaruit bestaat zo’n eco-wijk? Waar zijn er in Europa gerealiseerd? Wat zijn de bevindingen? Hoe pak je dat aan? Allemaal vragen waarop GroenPlus antwoorden verzamelt tijdens hun colloquium.
 

Trefdag sociaal-cultureel werk: 16 november 2017

fotoDe Trefdag sociaal-cultureel werk is hét jaarlijkse inspiratie- en ontmoetingsevenement voor alle professionals uit de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk.
 

Colloquium ‘De vergrijzing van de samenleving: nieuwe ethische uitdagingen’: 17 november 2017

fotoOuder worden met voldoende levenskwaliteit, enkele vaststellingen over verouderen en armoede in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het belang van respect voor de wil van de patiënt. Dat zijn thema’s die aan bod komen tijdens het colloquium dat de Dienst Senioren van de Stad Brussel organiseert rond de vergrijzing.
 

Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit ‘lokale bereikbaarheid’: 28 november 2017

fotoHet Netwerk Duurzame Mobiliteit organiseert op 28 november voor de zesde keer een Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit. Dit jaar staat het thema 'lokale bereikbaarheid' voorop en worden mobiliteitsprofessionals, lokale en regionale besturen, middenveld en geďnteresseerden op sleeptouw genomen.
 


Ander actualiteitsnieuws


Campagne ‘Gezondheid verdraagt geen uitstel’

fotoMet de derdebetalersregeling betalen patiënten enkel het (verlaagde) remgeld. Voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, geldt de regeling in principe automatisch. Huisartsen zijn verplicht om ze toe te passen. Toch krijgt het Netwerk tegen Armoede signalen dat een deel van de artsen dit nog niet consequent doet. Bovendien blijft een grote groep patiënten, die geen recht heeft op verhoogde tegemoetkoming maar wel financieel kwetsbaar is, uit de boot vallen. Daarom zet het Netwerk tegen Armoede een campagne op voor een toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg.
 

Waarom we het woord ‘bejaarde’ beter niet meer gebruiken

foto“Computer speurt naar eenzame bejaarden”. Het was enkele dagen geleden een krantenkop in verschillende kranten. Het artikel onder de kop ging over... 65-plussers! Is het wel OK om iemand van die leeftijd “bejaarde” te noemen? Of wat zijn dan betere alternatieven? Dat vroeg Annemie Peeters, Radio 1-presentatrice zich af. Ze vroeg aan journalist en voormalig taalbewaker Ludo Permentier of hij er hetzelfde over denkt.
 

Arm gas wordt rijk gas

fotoHet ‘arm’ gas dat geďmporteerd wordt uit Nederland raakt uitgeput. Daarom besliste de Nederlandse overheid om de export van het gas geleidelijk aan te verminderen en volledig te stoppen in 2030. Als gevolg moet er overgeschakeld worden naar ‘rijk’ gas. De omschakeling zal beginnen in 2018 en doorlopen tot 2029.
 

23 Vlaamse steden en gemeenten ondertekenen als eersten het charter ‘naar een toegankelijke gemeente’.

foto23 Vlaamse steden en gemeenten ondertekenden het charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’ en starten hiermee een kwaliteitstraject. Dit is een initiatief van Inter (Agentschap Toegankelijk Vlaanderen) dat hiermee de lokale besturen wil ondersteunen bij de uitwerking van hun toegankelijkheidsbeleid.
 

Wat verandert er vanaf 1 oktober 2017?

fotoVanaf 1 oktober 2017 worden er een aantal veranderingen doorgevoerd. De belangrijkste voor ouderen zijn de mogelijkheid om beroep te doen op een ‘huisapotheker’, thuisverpleegkundigen die de identiteit van hun patiënten moeten controleren bij het toepassen van de elektronische derdebetalersregeling en de uitbreiding van de energielening.
 

Werelddag Dementie

fotoOp 21 september vestigde de Wereldgezondheidsorganisatie samen met vele andere organisaties de aandacht op de Werelddag Dementie.
 

Ali en Rosa: generaties en culturen onder één dak

Het thema van de Ouderenweek is dit jaar ‘Cultuur verbindt!’. Dit verhaal van Ali en Rosa past volledig binnen dat plaatje.
 

Toeren met taxi's: toegankelijk reizen in de Vlaamse Ardennen

fotoDe Vlaamse Ardennen is een groene regio ten zuiden van Gent. In het vlakke en dichtbebouwde Vlaanderen valt de landelijke streek op door zijn nijdige heuvels. Ze zijn de hoofdrolspelers in een versnipperd landschap van bossen, wriemelende beekjes en smalle kronkelende wegen. Wie minder goed te been is, een mobiele beperking heeft, samen met kleine kinderen op pad wil gaan of geen auto ter beschikking heeft, is in de Vlaamse Ardennen meer dan welkom. Dankzij heel wat initiatieven van particulieren en openbare besturen ligt voor iedereen de weg open om het landschap en het rijke erfgoed te ontdekken.
 

Campagne 4 voor 12: herken tijdig de signalen van psychische problemen

foto1 op 4 mensen krijgt in zijn of haar leven te maken met een psychisch probleem. Daarnaast geeft 1 op 4 mensen aan dat ze zich niet goed in hun vel voelen. Toch is praten over psychische kwetsbaarheid nog steeds een taboe in Vlaanderen. Bijna 60% van wie psychische problemen heeft, praat er niet over en zoekt geen hulp. Het is dan ook belangrijk om alert te zijn voor signalen die aantonen dat het mogelijk niet goed gaat met iemand en hier iets aan te doen. De campagne 4 voor 12 maakt duidelijk dat iedereen hier een rol in kan spelen.
 

Vlaamse ouderenorganisaties mee rond de tafel voor internationaal actieplan rond ouderen

Eind september 2017 komen de Europese regeringen samen om het lopende actieplan van de Verenigde Naties rond ouderen (het MIPAA) te actualiseren. Op de vooravond van deze bijeenkomst wordt er een conferentie gehouden met ouderenorganisaties en ngo’s van over heel Europa. Op de agenda staan de erkenning van het potentieel van ouderen, langer werken en waardig ouder worden.
 
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel