Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadActualiteit


Vlaamse Ouderenraad brengt advies uit over ontwerp nieuw woonzorgdecreet

Een van de fundamentele pijlers voor de ouderenzorg in Vlaanderen is het woonzorgdecreet. Dit decreet regelt de opdrachten en voorwaarden voor de verschillende woonzorgvoorzieningen in Vlaanderen, van lokale dienstencentra en gezinszorg tot assistentiewoningen en woonzorgcentra. 10 jaar na het eerste woonzorgdecreet is er al heel wat geëvolueerd, en wil de Vlaamse regering dit decreet vernieuwen. De Vlaamse Ouderenraad werd daarbij om advies gevraagd.

Lees meer
 

Fier op je ouderenraad? Deel je initiatief!

fotoVlaamse Ouderenraad · Lokaal wil inspirerende voorbeelden van lokale ouderenbeleidsparticipatie extra in de verf zetten in een unieke praktijkendatabank. Ben jij fier op je ouderenraad? Deel dan je initiatief!

Lees meer
 

Dag van de Mantelzorger: 23 juni 2018

fotoOp 23 juni wordt naar goede gewoonte de mantelzorger in de bloemetjes gezet. Ook de Vlaamse Ouderenraad wil hen bedanken, want het merendeel van de zorg wordt geboden door familie, vrienden en naasten van mensen met een zorgnood. Om de goede verstandhouding tussen deze mantelzorgers en professionele zorgverleners te ondersteunen, liet Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, twee bijkomende instrumenten ontwikkelen. Enerzijds wordt www.mantelzorgers.be uitgebreid met een luik voor professionals, anderzijds wordt de laatste hand gelegd aan een ‘Samenspraakfiche’.

Lees meer
 

Samen veerkrachtig: maak een 'veertocht'

fotoWandelen een wondermiddel? Da’s misschien een tikkeltje overdreven. Maar wat we wél weten is dat je al wandelend fijne gesprekken kunt hebben met vrienden en familie. Dat je zorgen even van de baan zijn. Dat je rust kunt vinden in de natuur of inspiratie in de stad. Zodat je er terug tegenaan kunt. De partners van de Werelddag Geestelijke Gezondheid roepen daarom op om tussen 1 en 10 oktober een 'veertocht' te maken.

Lees meer
 

Onvergetelijke Gentse Feesten: 15 en 17 juli 2018

fotoDe Alzheimerliga regio Gent, de vriendenkring Domino en Domino vzw bieden tijdens de Gentse Feesten 2 onvergetelijke muzikale namiddagen aan voor mensen met (jong)dementie, hun mantelzorgers, familieleden, vrienden en allen die mensen met dementie een warm hart toedragen.

Lees meer
 

Symposium ‘Referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie’: 25 oktober 2018

fotoWie dementie heeft, blijft in de eerste plaats een mens: iemand met een unieke persoonlijkheid, levensgeschiedenis, met waarden, verlangens en dromen. Als thuiszorgvoorziening, woonzorgcentrum, ziekenhuis, … begeleid je mensen op een deel van hun traject en ga je samen met hen op zoek naar wat betekenisvol is, naar de meest passende zorg en ondersteuning en de beste woonomgeving. Je gaat voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor de persoon met dementie én zijn naasten. Maar wat is nu goede zorg voor iemand met dementie? En hoe breng je dit in de praktijk? Expertisecentrum Dementie Vlaanderen organiseert een symposium.

Lees meer
 

Leergang Pensioenrecht aan de KU Leuven

fotoDe vergrijzing leidt tot meer en meer pensioenrechtelijke vraagstukken, die steeds complexer worden. De vragen zijn niet alleen van sociaalrechtelijke aard, maar omvatten ook fiscale, burgerrechtelijke, verzekeringsrechtelijke en financiële aspecten. Net daarom zijn inzichten in en kennis van het pensioenrecht belangrijk. Volgend academiejaar organiseert de rechtsfaculteit van de KU Leuven voor de dertiende keer de bijzondere leergang pensioenrecht, waar het pensioenrecht in brede zin aan bod komt.

Lees meer
 


Ander actualiteitsnieuws


Tijd om het taboe rond ouderenmis(be)handeling te doorbreken!

fotoVandaag, 15 juni, is het internationale dag tegen Ouderenmis(be)handeling. Naar aanleiding daarvan vraagt het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO) meer aandacht voor geweld op ouderen in de thuissituatie. Nog te vaak bestaat er angst om er over te spreken, zowel bij slachtoffers als bij betrokkenen. Die angst komt vanuit een gevoel van schaamte, externe druk, loyaliteitsconflicten, (wederzijdse) afhankelijkheid, onzekerheid, … Enkel door deze problematiek bespreekbaar te maken, kan het taboe doorbroken worden.
 

Tweede editie van ‘What Matters To You’ is groot succes

fotoVlaanderen nam op 6 juni voor de tweede keer deel aan de internationale What Matters To You-dag. Meer dan 100 organisaties en hun teams zetten zich extra in om oog en oor te hebben voor de kleine dingen die belangrijk zijn voor de mensen aan wie ze zorg verlenen, hun familie en omgeving. Zorgnet-Icuro maakte een videoreportage.
 

Klein geluk voor de mantelzorger

fotoMantelzorger zijn, is iets wat je meestal overkomt: je partner, ouder, kind of vriend wordt ziek en jij neemt een deel van de zorg op je. Mantelzorger zijn, vergt ook heel wat van je. Het is daarom belangrijk niet te vergeten goed voor jezelf te zorgen. ‘Klein geluk voor de mantelzorger in Vlaanderen’ is hiervoor een onmisbare gids. Praktische tips, adviezen, herkenbare verhalen en ‘recepten’.
 

Jong en oud samen in de klas in Deinze

fotoAl verschillende schooljaren op rij is het zesde leerjaar van de vrije basisschool Vinkt gevestigd in het woonzorgcentrum Sint-Franciscus. Er is plaatsgebrek in de school, en als oplossing kregen de leerlingen een klas in het woonzorgcentrum. Dit concept slaat erg aan, en werkt zowel voor de ouderen als voor de kinderen.
 

De Spelmakers delen inspiratie

fotoEen voetbalploeg zonder middenveld is geen ploeg, net zoals een samenleving zonder middenveldorganisaties geen samenleving is. Dit is de centrale boodschap van De Spelmakers, een campagne van verschillende organisaties in Vlaanderen. Ze zetten hun werking positief in beeld in een inspiratiebank waaruit je heel wat ideeën kan putten.
 

Heerlijke hoorspelen van Luisterpunt

fotoWeet je dat Luisterpunt een kleine 300 hoorspelen in hun collectie heeft? Luisterpunt is de Vlaamse openbare bibliotheek voor personen met een leesbeperking. Een groot deel zijn hoorspelen zoals ze op de vroegere BRT werden uitgezonden, met stemmen die ongetwijfeld een belletje doen rinkelen. Ook woonzorgcentra kunnen gebruik maken van het aanbod, want luisteren in groep is heel fijn.
 

Campagne ‘Ik stem ook’ brengt niet-Belgen naar het stemhokje

fotoOok niet-Belgen hebben recht om mee te praten en te beslissen wie hun stad of gemeente zal besturen. Als je geen Belgische nationaliteit hebt, kan je dus ook je stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Let wel, je dient je vóór 31 augustus 2018 als kiezer te registreren bij de gemeente.
 

FedOs geeft kunstenaars een plek in de Plantentuin van Meise

fotoDe Plantentuin van Meise en de Federatie van Onafhankelijke Senioren organiseerden samen een wedstrijd voor kunstenaars ouder dan 50 jaar met de natuur als thema. Het resultaat daarvan kan je bewonderen in de Plantentuin.
 

Campagne Zonnekaart Vlaanderen

fotoAan de hand van de zonnekaart kom je te weten hoe geschikt jouw dak is voor zonnepanelen of een zonneboiler. Wie nog niet investeerde in zonne-energie heeft vaak twijfels over de mogelijke kostprijs of de geschiktheid van zijn dak. Met de zonnekaart willen de makers tonen dat deze twijfels niet altijd terecht zijn.
 

Dankjewel mantelzorger!

fotoSinds half maart kan je op één kijken naar de fictiereeks Gevoel voor tumor. Je leeft mee met Tristan Devriendt wiens leven helemaal overhoop wordt gehaald wanneer hij te horen krijgt dat hij kanker heeft. Ook krijg je inkijk in het verhaal van zijn familie, vrienden en omgeving. Mantelzorg wordt er zichtbaar gemaakt. Als kijker leer je wat het betekent om steeds paraat te staan voor zieke mensen in je omgeving. De rol die mantelzorgers opnemen voor hun zorgvragers is heel groot en belangrijk. Het Agentschap Zorg & Gezondheid, één en Kom op tegen Kanker willen daarom alle mantelzorgers bedanken met een filmpje.
 
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring