Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadActualiteit


De nieuwe Actueel is er!

fotoVergrijst de bevolking ook in ontwikkelingslanden? Welke plannen heeft De Lijn om haar bushaltes toegankelijker te maken? En hoe ziet de Vlaamse sociale bescherming van de toekomst eruit? Op deze en andere vragen krijg je een antwoord in de vernieuwde editie van Actueel. Ook staan we stil bij de Ouderenweek, de toekomst van de gezinszorg en een nieuw coachingsprogramma voor mantelzorgers. Verder brengen we de Buurtkar in Bornem in beeld en lees je onder meer over de nieuwe voedingsdriehoek, de verhoging van de huurwaarborg en je rechten als patiënt.
 

Programma 'Een rugzakje vol zorg(en)? Persoonsvolgende financiering vanuit het oogpunt van de gebruiker': 8 december 2017

fotoMensen meer beslissingskracht geven over hun zorg. Met dat doel wil de Vlaamse regering de organisatie en financiering van de zorg in Vlaanderen hervormen. Het principe van persoonsvolgende financiering staat daarbij centraal. Na het systeem begin dit jaar in te voeren in de zorg voor mensen met een handicap, bekijkt de Vlaamse overheid nu hoe dit concept kan werken in de ouderenzorg. Dat brengt nog heel wat vragen met zich mee: wat houdt ‘persoonsvolgende financiering’ juist in? Aan welke voordelen en valkuilen mogen we ons verwachten? En wat met ouderen die de regie over hun zorg niet zelf willen of kunnen organiseren?
 

Advies Vlaamse Woonraad over moeilijke eigendomssituaties

De Vlaamse Woonraad bracht advies uit over de problematiek van het bezit van een eigen woning. Eigenwoningbezit, het verwerven, behouden of onderhouden van de woning is voor een aantal bevolkingsgroepen problematisch. Hierbij focust de Vlaamse Woonraad op drie groepen, namelijk noodkopers, noodeigenaars en oudere eigenaars. De Vlaamse Ouderenraad gaf mee input over de problematiek voor de oudere eigenaars-bewoners.
 

Conceptnota: stand van zaken basisbereikbaarheid

Basisbereikbaarheid staat voor het kunnen bereiken van belangrijke maatschappelijke functies op basis van een vraaggericht systeem en met een optimale inzet van middelen. De Vlaamse Regering werkte in 2015 al een nota uit over het concept. De vervoerregio's rond Mechelen, Aalst en de Westhoek kwamen in aanmerking voor de proefprojecten. Recent werd ook de vervoerregio Antwerpen mee opgenomen als proefproject. De Vlaamse Regering neemt nu kennis van de stand van zaken rond basisbereikbaarheid met een tussentijdse evaluatie van de proefprojecten en voorlopige conclusies.
 

Uitbreiding sociaal tarief voor gas naar alle huurders van sociale appartementen

Binnenkort zullen enkele duizenden Belgen minder moeten betalen voor hun gas door een uitbreiding van het aantal mensen dat kan genieten van een sociaal aardgastarief. Tot nu toe was de lagere gasprijs alleen voor huurders van appartementen verhuurd door sociale huisvestingsmaatschappijen, maar dat wordt nu uitgebreid naar alle appartementen met gemeenschappelijke boiler die worden verhuurd door sociale verhuurkantoren of OCMW’s.
 

Infolijn 'Allo? Allo!' voor Brusselse ouderen

fotoDe stad Brussel stelde op 4 oktober 2017 de infolijn van het project ‘Allo? Allo!’ voor. Het is niet altijd even gemakkelijk om hulp te vinden voor de kleine dagelijkse zorgen. De stad Brussel wil de drempel voor ouderen om hulp te vragen, verlagen door de gratis infolijn 02 474 03 00. Via dit uniek meldpunt wordt de oudere persoon met zijn vraag of probleem op een efficiënte manier doorgeschakeld naar de juiste dienst of organisatie in zijn wijk of omgeving.
 

Solo vliegen: praktische gids voor alleenwoners

fotoOf je er nu zelf voor koos of niet, ook als je alleen woont moet je je zaken op orde hebben en beslissingen nemen voor de toekomst, zowel op praktisch als op juridisch vlak. Om alleenwoners daarbij te helpen brengen de Koning Boudewijnstichting en de Federatie van het Notariaat een nieuwe praktische gids uit. Doel: vragen beantwoorden en informeren, stof tot nadenken geven en ertoe aanzetten tijdig maatregelen te nemen.
 

Presentaties symposium Gezond Leven 2017

Op 24 oktober 2017 vond het symposium ‘Gezond Leven’ plaats. De nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek lokten heel wat geďnteresseerden. Op de website van het Vlaams Instituut Gezond Leven kan je alle presentaties terugvinden.
 

FedOS houdt expo ‘menukaarten’: 16 tot 26 november 2017

fotoOuderenorganisatie FedOS vroeg aan haar leden om menukaarten van vroeger en nu op te sturen. Op deze oproep werd massaal gereageerd en dat leverde enkele honderden menukaarten op, in alle geuren en kleuren.
 

Studenten Hogeschool Odisee nodigen ouderen uit: 20-23 november 2017

fotoHogeschool Odisee en haar Expertisecentrum Ouderenzorg (EXP-O) organiseren in het kader van de Ouderenweek tal van ‘verbindende’ activiteiten met en door studenten, voor ouderen, en dit op verschillende locaties. Op het programma staan onder meer: lezingen over smaak bij ouderen en dementie en communicatie, een voedings- en bewegingsbeurs, een check-up van de algemene gezondheidstoestand, een screening van de ogen, een workshop valpreventie voor thuiswonende ouderen en een infosessie over technologie en apps.
 

Was het nu 20, 50 of 80 tinten?: 25 november 2017

fotoOp zaterdag 25 november 2017 slaan KliQ vzw en Rebus Regenbooghuis West-Vlaanderen de handen in elkaar. In het kader van de Ouderenweek organiseren ze een intergenerationele en verbindende activiteit waarbij holebi’s en transgenders van alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten in een ontspannen sfeer.
 

Tweedaagse workshop 'Oud en eenzaam': 30 november en 7 december 2017

fotoOud en eenzaam worden vaak in één adem uitgesproken. Eenzaamheid is iets van de ouderen, zo denken we vaak, en dan vooral van de oudste, zorgbehoevende ouderen. Maar klopt dit beeld wel helemaal? Is eenzaamheid iets dat vooral de oudsten treft? Of kan het iedereen overkomen? In deze workshop nemen we je mee op tocht door de wereld van de eenzaamheid. We leren je door een meer genuanceerde bril naar deze thematiek te kijken zodat je de complexiteit van de aanpak en preventie van eenzaamheid kan erkennen.
 


Ander actualiteitsnieuws


Fevlado wordt Doof Vlaanderen

fotoSinds 30 september 2017 zijn Fevlado vzw, de federatie van Vlaamse Dovenorganisaties, en haar zusterorganisatie Fevlado-Diversus vzw omgedoopt tot Doof Vlaanderen. Achter deze naamsverandering schuilt een grote ambitie. Met deze nieuwe en transparante naam doelen ze niet alleen op een betere zichtbaarheid binnen de samenleving, maar willen de organisaties zich ook sterker profileren als hét orgaan van en voor doven en Vlaamse Gebarentaligen.
 

Digitale week – 40% van de ouderen niet actief op internet

fotoVandaag start de Digitale Week. De campagne van Cultuurconnect, Linc en Mediawijs wil mensen bekend maken met de kansen en gevaren van digitale trends aan de hand van de thema’s e-inclusie en digitale cultuur. De Vlaamse Ouderenraad grijpt dit moment aan om in deze snel digitaliserende maatschappij extra aandacht te vragen voor ouderen. Ruim 4 op de 10 mensen tussen 65 en 85 jaar maakten in de afgelopen drie maanden nooit gebruik van het internet. Bij de 85-plussers ligt dat aantal nog hoger.
 

#eennootvoordementie: steek mantelzorgers van personen met dementie een hart onder de riem!

fotoTwee Vlaamse verpleegkundigen starten op 20 oktober de campagne #eennootvoordementie. Robin Biets en Peggy Lavaerts, twee gespecialiseerde verpleegkundigen in de ouderenzorg willen met de campagne hulde brengen aan mantelzorgers van personen met dementie. De actie wordt gesteund door minister Jo Vandeurzen en de drie Vlaamse koepelorganisaties rond dementie (het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de regionale centra, de Alzheimer Liga Vlaanderen en de Stichting Alzheimer onderzoek). Ook de Vlaamse Ouderenraad draagt z’n steentje bij.
 

Campagne ‘Gezondheid verdraagt geen uitstel’

fotoMet de derdebetalersregeling betalen patiënten enkel het (verlaagde) remgeld. Voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, geldt de regeling in principe automatisch. Huisartsen zijn verplicht om ze toe te passen. Toch krijgt het Netwerk tegen Armoede signalen dat een deel van de artsen dit nog niet consequent doet. Bovendien blijft een grote groep patiënten, die geen recht heeft op verhoogde tegemoetkoming maar wel financieel kwetsbaar is, uit de boot vallen. Daarom zet het Netwerk tegen Armoede een campagne op voor een toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg.
 

Waarom we het woord ‘bejaarde’ beter niet meer gebruiken

foto“Computer speurt naar eenzame bejaarden”. Het was enkele dagen geleden een krantenkop in verschillende kranten. Het artikel onder de kop ging over... 65-plussers! Is het wel OK om iemand van die leeftijd “bejaarde” te noemen? Of wat zijn dan betere alternatieven? Dat vroeg Annemie Peeters, Radio 1-presentatrice zich af. Ze vroeg aan journalist en voormalig taalbewaker Ludo Permentier of hij er hetzelfde over denkt.
 

Arm gas wordt rijk gas

fotoHet ‘arm’ gas dat geďmporteerd wordt uit Nederland raakt uitgeput. Daarom besliste de Nederlandse overheid om de export van het gas geleidelijk aan te verminderen en volledig te stoppen in 2030. Als gevolg moet er overgeschakeld worden naar ‘rijk’ gas. De omschakeling zal beginnen in 2018 en doorlopen tot 2029.
 

23 Vlaamse steden en gemeenten ondertekenen als eersten het charter ‘naar een toegankelijke gemeente’.

foto23 Vlaamse steden en gemeenten ondertekenden het charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’ en starten hiermee een kwaliteitstraject. Dit is een initiatief van Inter (Agentschap Toegankelijk Vlaanderen) dat hiermee de lokale besturen wil ondersteunen bij de uitwerking van hun toegankelijkheidsbeleid.
 

Wat verandert er vanaf 1 oktober 2017?

fotoVanaf 1 oktober 2017 worden er een aantal veranderingen doorgevoerd. De belangrijkste voor ouderen zijn de mogelijkheid om beroep te doen op een ‘huisapotheker’, thuisverpleegkundigen die de identiteit van hun patiënten moeten controleren bij het toepassen van de elektronische derdebetalersregeling en de uitbreiding van de energielening.
 

Werelddag Dementie

fotoOp 21 september vestigde de Wereldgezondheidsorganisatie samen met vele andere organisaties de aandacht op de Werelddag Dementie.
 

Ali en Rosa: generaties en culturen onder één dak

Het thema van de Ouderenweek is dit jaar ‘Cultuur verbindt!’. Dit verhaal van Ali en Rosa past volledig binnen dat plaatje.
 
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel