Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Federaal Memorandum 2010

Gepost op 09/07/2010

De Vlaamse Ouderenraad heeft in samenspraak met de 30 lidorganisaties een memorandum voor de toekomstige federale regering opgesteld. In dit memorandum bundelt de Vlaamse Ouderenraad een aantal aandachtspunten in de hoop die terug te vinden in een federaal regeerakkoord.

Op federaal niveau worden heel wat beslissingen genomen die expliciet of impliciet invloed hebben op de leefsituatie van ouderen. Ouderen willen mee participeren en hun stem laten horen. De Federale Ouderenadviesraad is hiertoe een onmisbaar instrument. Maar hoewel de wet tot de oprichting van de Federale Ouderenadviesraad reeds in 2007 werd gestemd - nu drie jaar geleden - is het nog altijd wachten op de uitvoeringsbesluiten. De Vlaamse Ouderenraad dringt er op aan dat de nieuwe regeringsploeg hier dringend werk van maakt en wenst uitdrukkelijk bij de vormgeving van de Federale Ouderenadviesraad betrokken te worden. Dit is slechts één aandachtspunt dat te vinden is in het federaal memorandum. Naast participatie en inspraak, komen ook inkomen, arbeid en vrijwilligerswerk, sociale zekerheid, … aan bod.
 
Door de vergrijzing staan toekomstige beleidsmakers voor een grote maatschappelijke uitdaging om gepaste en structurele oplossingen te formuleren. De Belgische ouderen hebben nood aan een kwalitatief ouderenbeleid waardoor geen enkele oudere uit de boot valt.
 
De Vlaamse Ouderenraad vraagt: 
  • meer  inspraak en participatie van ouderen
  • de instandhouding van een solidair en rechtvaardig sociaalzekerheidsstelsel
  • een voldoende hoog inkomen
  • een leeftijdsbewust tewerkstellings- en personeelsbeleid
  • de bescherming van de rechten van ouderen met specifieke aandacht voor armoedebestrijding en het wegwerken van discriminatie op basis van leeftijd
Het memorandum kunt u hier raadplegen.


Bijlage(n):
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring