Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Aandachtspunten t.a.v. de gemeente en de provincie

Gepost op 02/08/2006

Begin 2006 werden in de vijf provincies en in Brussel hoorzittingen georganiseerd. De inbreng van deze hoorzittingen en van de ouderenorganisaties werden gebundeld in de 'Aandachtspunten voor een ouderenvriendelijk beleid in gemeente en provincie.'

Het OOK vzw -Vlaamse Ouderenraad organiseert tweejaarlijks een Ouderenparlement, waarbij het ouderenbeleid centraal staat. Beleid en ouderen; er is in de voorbije jaren heel wat goeds gerealiseerd. Zo werd in 2004 het decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen goedgekeurd. Als een gevolg hiervan werd in 2005 de Vlaamse Ouderenraad opgericht en werd een Coördinerend Minister voor Ouderenbeleid aangesteld. Ook op lokaal vlak is het doel de inspraak van ouderen in het beleid te realiseren door het opstellen van een ouderenbeleidsplan dat ingebed wordt in het lokaal sociaal beleidsplan.
 
Als OOK vzw – Vlaamse Ouderenraad willen we alvast de ouderen de kans geven om mee te denken, mee te doen, mee te spreken. Begin dit jaar vonden in de vijf provincies en in Brussel hoorzittingen plaats, waar in verschillende werkgroepen gewerkt werd rond het thema ‘ouderenvriendelijke gemeente en provincie’. Tijdens deze hoorzittingen werden de ouderen uitgenodigd om actief deel te nemen en te spreken over wat voor hen de noodzakelijke aandachtspunten zijn voor ouderen van een gemeente en provincie. Ook de ouderenorganisaties voerden met hun leden deze besprekingen.
De rijke inbreng van de zes hoorzittingen en van de ouderenorganisaties werden gerangschikt volgens prioriteit en gebundeld in de ‘Aandachtspunten voor een ouderenvriendelijk beleid in gemeente en provincie.’
 
Met deze tekst ter attentie van de gemeenten en provincies willen we verschillende thema’s onder de aandacht van de politieke partijen en van de beleidsverantwoordelijken brengen. In aanloop naar de gemeente - en provincieraadsverkiezingen hopen we dat de stem van de ouderen gehoord wordt en dat de slogan ‘oud vasthouden’ niet enkel op papier blijft bestaan, maar ook uitwerking vindt binnen elke gemeente. 


Bijlage(n):
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring