Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Beleidsparticipatie van ouderen in Vlaanderen (2002)

Gepost op 07/05/2002

Voor het Ouderen Overleg Komitee is een regeling via een decreet voor de ouderenadviesraden reeds jaren een prioritair aandachtspunt.

Een voorstel terzake (1994) werd besproken in het Vlaamse Parlement, maar belandde op een zijspoor. Een nieuwe regeling werd gekoppeld aan een herstructurering van het ganse systeem van advies en inspraak van de burger.
Het OOK is het wachten beu en wil opnieuw het gesprek voeren over het belang van de plaats van ouderen in het beleidsvoorbereidend werk. Hierbij komen een aantal knelpunten maar ook nieuwe uitdagingen aan bod.
Het OOK geeft zelf een voorzet tot concrete invulling betreffende beleidsparticipatie van ouderen op verschillende beleidsniveau's en geeft ook aan welke voorwaarden en middelen hiervoor moeten worden ingezet.
Heel recent vanaf 1 mei 2001, ligt er van Vlaams volksvertegenwoordiger Ria Van Den Heuvel (AGALEV), een voorstel van decreet houdende seniorenparticipatie aan het beleid, ter bespreking voor.


Bijlage(n):
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring