Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Advies 2009-3: Dementie

Gepost op 09/07/2009

Met een aantal experten ontwikkelde de Vlaamse Ouderenraad een advies over dementie. Aan de basis van het advies ligt de vaststelling dat met het groter aantal ouderen en met de hogere levensverwachting er een toename is van het aantal personen met dementie. Het is dan ook een uitdaging om met dementie om te gaan en er krachtdadig beleid voor te voorzien.

 De krachtlijnen in dit advies:
  • Goed geïnformeerd kan men niet alleen beter met een dementerende persoon omgaan, maar krijgt men ook een beeld van de evolutie. Het beeld van dementie dient met zijn nuances algemeen bekend gemaakt te worden.
  • Als de diagnose vroeg wordt gesteld, kan een behandeling worden opgestart waardoor zowel de dementerende persoon als zijn omgeving een betere levenskwaliteit kan genieten. Dit is ook belangrijk om de zorg beter te kunnen plannen, om vooruit te zien.
  • Ook in geval van dementie is er ruim meer mantelzorg dan professionele zorg. Ondersteuning vergroot de kans op het volhouden van deze warme zorg thuis.
  • Om een individueel gepaste zorg uit te stippelen en bij te schaven, is het aangewezen een vaste begeleiding voor zorgcoördinatie in te schakelen.
  •  In de opleiding en bijscholing van verschillende beroepsgroepen moet dementie ruim bestudeerd worden om tegemoet te komen aan het werk in de dagelijkse praktijk.
  • Aandacht voor specifieke problemen van jong-dementerend is nodig.
  • Zowel de Vlaamse als de Federale overheid dienen een ruimer budget te voorzien dat kwalitatieve opvang  mogelijk maakt, dat de financiële last voor het individu vermindert en dat verder onderzoek van alle dementie-aspecten mogelijk maakt.
  • Op juridisch vlak dient nog veel uitgeklaard te worden.
Dit doet de Vlaamse Ouderenraad besluiten dat de gedeelde bevoegdheid van de Vlaamse en Federale overheid best geïntegreerd wordt aangepakt. Daarom dringen we aan op een overkoepelend ‘Plan dementie’ van alle actoren voor alle personen met dementie.
 
Het volledige advies vindt u hier.


Bijlage(n):
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel