Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Advies 2018-1 over de toekomst van woonzorgcentra

Gepost op 09/02/2018

De Vlaamse Ouderenraad geeft op vraag van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen advies op de conceptnota 'ResidentiŽle ouderenzorg, een ťchte thuis voor kwetsbare personen. Een stevige uitdaging voor de samenleving ťn zorgaanbieders.' In zijn advies formuleert de Vlaamse Ouderenraad naast algemene bedenkingen en prioriteiten ook een aantal specifieke bezorgdheden en aanbevelingen.

De conceptnota vertrekt vanuit een duidelijke visie en ook de uitdagingen, doelstellingen en acties zijn erop gericht om de (ervaren) kwaliteit van zorg en leven te versterken. Zowat iedereen is er zich van bewust dat medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers zich dagelijks met hart en ziel inzetten om kwaliteitsvolle zorg te verlenen, maar toch blijven vragen rijzen over de kwaliteit van de aangeboden ondersteuning, de toegang en de betaalbaarheid die momenteel onder druk staan en voor de Vlaamse Ouderenraad gegarandeerd moeten zijn.

Enkele prioriteiten van de Vlaamse Ouderenraad:
  • Bijkomende investeringen om ervoor te zorgen dat alle bewoners met dezelfde zorgnoden eenzelfde financiering krijgen, waardoor extra personeel ingezet kan worden
  • Een divers en voldoende groot zorg- en ondersteuningsaanbod dat tegemoet komt aan de noden en behoeften
  • Een verhoging van de wettelijke personeelsnormen en een samenstelling van de personeelsequipe die overeenstemt met de toegenomen zorgzwaarte en diversiteit aan behoeften
  • FinanciŽle transparantie en een grondig debat over de dagprijzen en supplementen en onderzoek naar systemen om de betaalbaarheid van woonzorgcentra te garanderen
  • Een permanente en consequente monitoring van de (ervaren) kwaliteit van zorg en leven


Bijlage(n):
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel