Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Advies 2016-1 over de conceptnota ‘Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor ouderen. Dichtbij en integraal. Visie en veranderagenda.’

Gepost op 20/04/2016

In de conceptnota ‘Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor ouderen. Dichtbij en Integraal. Visie en veranderagenda.’ schetst Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen welk beleid we mogen verwachten in de toekomst, en welke veranderingen daarvoor nodig zijn. De Vlaamse Ouderenraad werd daarbij om advies gevraagd.

Daarin erkent de raad dat de conceptnota de verdienste heeft een volledig overzicht te schetsen over het beoogde Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor ouderen en de beleidsinstrumenten die daarvoor op Vlaams niveau aangewend kunnen worden.

In brede lijnen steunt de Vlaamse Ouderenraad dan ook de globale ambitie die voor ogen wordt gehouden. De Vlaamse Ouderenraad ondersteunt ten volle de definiëring van het ouderenbeleid als zijnde een inclusief beleid dat er op gericht is actief ouder worden voor iedereen mogelijk te maken, ook in zorgsituaties. De Vlaamse Ouderenraad heeft evenwel een aantal kritische bedenkingen bij verschillende elementen uit de conceptnota.

In bijlage lees je het volledige advies 2016/1 naar aanleiding van deze conceptnota.

Bekijk de conceptnota ‘Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor ouderen. Dichtbij en Integraal. Visie en veranderagenda.’ hier.

Bijlage(n):
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel